UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANTA Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Organizeaza concurs ocupare post - Asistent universitar perioada determinata

Se pot înscrie la concursul de asistent universitar pe perioadă determinată persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. Dețin diplomă de licență obținută la o specializare în domeniul disciplinelor postului la o universitate acreditată;

2. Deţinerea diplomei de absolvire a unui program de master în domeniul fundamental al postului sau într-un domeniu înrudit (pentru candidaţii care au absolvit în condiţiile legii 288/2004);

3. Au statutul de student doctorand sau au titlul de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat sau în domenii înrudite (pentru domeniul sport poate fi atât doctorat ştiinţific cât şi doctorat profesional).

4. Indeplinirea valorilor minime pentru media generală a anilor de studii de licenţă 7,00 (șapte), precum şi pentru media examenului de finalizare a studiilor de licenţă - 8,50(opt și 50%), stabilite de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Senat.

5. Candidatul trebuie să posede specializarea sportivă(carnet de antrenor-rugby) corespunzător disciplinelor postului scos la concurs.

Metodologie pentru ocuparea posturilor de asistent universitar perioada determinata: AICI
 

FISA-Informatii - post asistent universitar perioada determinata