Centrul de cercetări

CENTRUL DE CERCETARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT DE PERFORMANŢĂ ŞI KINETOTERAPIE a luat fiinţă în anul universitar 2011-2012, fiind aprobat prin H.S. nr. 114 din 29.07.2011.

 

||| STATUT ||| CONDUCERE |||

Strategii generale

Pentru eficientizarea şi ridicarea nivelului cercetării interne, facultatea, cu cele două specializări ale ei, îşi propune:

- integrarea şi valorificarea datelor cercetării în circuitul procesului didactic;

- atragerea şi coordonarea activităţii masteranzilor şi studenţilor prin intermediul Centrului de Cercetări propriu;

- promovarea susţinută a metodelor şi mijloacelor moderne (electronice, în primul rând folosite de cadrele didactice participante) din cadrul ciclului de licenţă şi masterat, la simpozioanele proprii şi din afara facultăţii şi la cursurile online;

- editarea periodică şi îmbunătăţirea calităţii ştiinţifice a următoarelor numere din Analele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în vederea obţinerii categoriilor de clasificare superioare;

- formarea şi întreţinerea unor bănci de date, utile pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţii.

Înfiinţarea Centrului de Cercetare în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie Constanţa a avut în vedere următoarele etape:

- 01 noiembrie 2011 - elaborarea statutului, regulamentului de funcţionare, a organigramei şi a actelor oficiale de înfiinţare şi funcţionare legală a Centrului de Cercetare în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie Constanţa

- 29 iulie 2011 Validarea Centrului de Cercetare în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie Constanţa de către Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prin H.S. nr. 114 din 29 iulie 2011

- 09-31 ianuarie 2012 – propunerea şi selecţionarea temelor de cercetare, individual şi în colectiv, la nivel naţional şi internaţional şi ulterior, din tematica elaborată de parteneri;

- înfiinţarea în cadrul Centrului de Cercetare în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie a unui nucleu de cercetare ştiinţifică a studenţilor care se vor constitui în echipe colaboratoare la proiectele în derulare ale cadrelor didactice.

- 01-28 februarie 2012 - stabilirea de comun acord a temelor la care se va colabora şi stabilirea unui plan de perspectivă elaborat pe următorii ani.

 

 

Arhiva