Proiecte

Dezvoltarea bazelor de practică în Universitatea “Ovidius” din Constanța

 

Dezvoltarea bazelor de practică în Universitatea “Ovidius” din Constanța prin înființarea, amenajarea și dotarea Cercului de Excelență în pregătirea animatorului socio-educativ”, Cod de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0492; proiect câștigat prin concurs de proiecte, Perioada: iunie-decembrie 2018, Bugetul aprobat: 316.000 lei

 

   ERASMUS SPORT PROJECT

 

Whistleblowing of Harmful Irregularities in Sport through Learning and Education – „Avertizarea asupra neregulilor din sport prin învăţare şi educaţie” (Contract no.579796-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP)

 

   Specialiștii viitorului în educație fizică, sport și kinetoterapie 

 

”Specialiștii viitorului în educație fizică, sport și kinetoterapie” Conferința națională studențească, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa nr.40660/25.10.2017, valoare:10000 lei

   Viziuni moderne asupra antrenamentului sportiv

 

  ”Viziuni moderne asupra antrenamentului sportiv”, Workshop național, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa nr.40660/25.10.2017, valoare:7500 lei

 

  Știință și performanță în sport, deziderate ale viitorilor absolvenți

 

 ”Știință și performanță în sport, deziderate ale viitorilor absolvenți” activitate studențească, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa DGIU nr.47937/03.04.2017, valoare:3000 lei

 

  Educație fizică, performanță în sport și kinetoterapie

 

  ”Educație fizică, performanță în sport și kinetoterapie” Conferință științifică a masteranzilor, 2017, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa DGIU nr.47937/03.04.2017, valoare:3000 lei

 

 

„PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

 

Titlul proiectului:„PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”

 

Contract POSDRU/189/2.1/G/156834

Beneficiar: Universitatea “Ovidius”Constanta

 

 

   

 

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE