CEAC-FEFS

1. Proceduri operationale ale UOC

2. Strategii si politici privind asigurarea calitatii 

3. Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

Raportul sintetic anual asupra evaluarii cadrelor didactice de catre student 2020-2021

 

4. Evaluarea anuala a cadrelor didactice

 - Raport sintetic privind evaluarea anuala a cadrelor didactice 2020-2021

 - Raport sintetic privind evaluarea anuala a cadrelor didactice 2021-2022

5. Plan de activitati CEAC - FEFS

- Activitati privind asigurarea calitatii in cadul FEFS - 2021-2022

- Activitati privind asigurarea calitatii in cadrul FEFS - 2022-2023
Activitati privind asigurarea calitatii in cadrul FEFS - 2023-2024

 

6. Analize curente

 - Analiza SWOT 

 

7. Raport anual de autoevaluare a calitatii in FEFS

- Raport anual de autoevaluare a calitatii- FEFS - 2020/2021

- Raport anual de autoevaluare a calitatii- FEFS - 2021/2022

           - Raport anual de autoevaluare a calitatii- FEFS - 2022/2023

 

8. Raport de activitate CEAC-FEFS

Raport de activitate CEAC - FEFS - 2020/2021
- Raport de activitate CEAC - FEFS - 2021/2022
            - Raport de activitate CEAC - FEFS - 2022/2023
             

9. Componenta CEAC - FEFS

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport, pentru anul universitar 2023-2024:

 

Presedinte: Prof.univ.dr. Ionel Melenco
Membri: Conf.univ.dr. Cristian Popa,  Conf.univ.dr. Antoanela Oltean
Reprezentant angajator: Prof.dr. Elvira Nica - Inspector școlar pentru managementul instituțional - ISJ Constanța
Student: Olar Vlad Mircea

 

10. Responsabili domenii de studii si coordonatori programe de studii

Responsabili domenii de studii si coordonatori programe de studii - FEFS- 2023/2024