Activitate științifică

PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

LA NIVEL LOCAL, NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

 

Proiecte finanțate

 1. ”Dezvoltarea bazelor de practică în Universitatea “Ovidius” din Constanța prin înființarea, amenajarea și dotarea Cercului de Excelență în pregătirea animatorului socio-educativ”, Cod de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0492; proiect câștigat prin concurs de proiecte, Perioada: iunie-decembrie 2018, Bugetul aprobat: 316.000 lei
 2. ERASMUS SPORT PROJECT

Whistleblowing of Harmful Irregularities in Sport through Learning and Education – „Avertizarea asupra neregulilor din sport prin învăţare şi educaţie” (Contract no.579796-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP)

 1. ”Specialiștii viitorului în educație fizică, sport și kinetoterapie” Conferința națională studențească, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa nr.40660/25.10.2017, valoare:10000 lei
  1. ”Viziuni moderne asupra antrenamentului sportiv”, Workshop național, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa nr.40660/25.10.2017, valoare:7500 lei
  2. ”Știință și performanță în sport, deziderate ale viitorilor absolvenți” activitate studențească, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa DGIU nr.47937/03.04.2017, valoare:3000 lei
 2. ”Educație fizică, performanță în sport și kinetoterapie” Conferință științifică a masteranzilor, 2017, Proiect aprobat de MEN, cf.adresa DGIU nr.47937/03.04.2017, valoare:3000 lei
 3.  „PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie” Contract POSDRU/189/2.1/G/156834,  (iulie-decembrie 2015), valoare: 1,729,753.01 lei - Coordonatori
  1. e-Learning Fitness (511669-2010-LLP-IT-KA3-Ka3MP) – Comisia Europeană, 666.667 euro (buget total), 16095 euro FEFS, proiect eligibil, finanţat (01.01.2011-31.03.2014) - membri
  2. VIA – Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul professional”membru,consilier ocational (cod COR 242315), Contract de finantare: POSDRU/ 90/2.1/s/63742Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013„Investeşte în oameni!”. Axa prioritară 2„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.Domeniul major de intervenţie 2.1„Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”. 01.07.2010 – 30.06.2013, 10.303.021,80 (buget total) – membri
  3. „Dezvoltarea psihomotricității la copiii instituţionalizați sănătoși și cu probleme speciale din centrele de plasament din judeţul Constanţa” Grant tip A, finanțat de CNCSIS, Cod CNCSIS  1072, 2002-2004, valoare – 70 600 lei  membri

 

 

GRANT-uri Naţionale eligibile nefinanţate

 1. ”Valorificarea demersului pedagogic actual românesc în ceea ce privește accesul egal la educaţie și formarea prin sport a populației școlare defavorizate din județul Constanța” (director: conf. univ. dr. Gevat Cecilia), 2006 - membru
 2. ”Integrarea socială a populației școlare dezavantajate din Romania prin programe sportive” (director: prof univ. dr. Gevat Cecilia) nr. contract PN II-ID-PCE-2008-2, nr. 1221; cod PO -01-ED1-Ro-F25 -membru
 3. ”Exercițiul fizic-factor asociat în profilaxia și tratamentul bolilor cardiovasculare”,PN II-ID-PCE-2007-2 - coordonator
 4. ”Modalități de dozare a  efortului la pacienții cu suferințe cardiovasculare”, PN II-ID-PCE-2007-2 – coordonator

Proiecte pe plan localîn parteneriat cu I.S.J., D.S.T.J., Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean etc.

 • Proiect în cadrul programului “Școala altfel” – “Să știi mai multe să fii mai bun” cu Colegiul Național “Constantin Brătescu” - „Joaca este sănătoasă„
 • „Dependent de sănătate – Educație prin sport„ –Penitenciarul Poarta Albă / Asociația Tomis Antidrog Constanța
 • Sprijinirea tinerilor cu diferitetipuri de dizabilități - Acord de parteneriat, Fundația “Alături de Voi” România, centrul Constanța,
 •  “Antrenamente asistate de profesioniști – Capacitate și capabilitate în performanța atletică” - Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv “Asociația Axiopolis Sport Cernavodă”
 •  “Sărbătorile românilor, prilej de bucurie”, - Protocol de parteneriat cu Centrul școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul”
 •  “Micii campioni” - Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială “Lucian Grigorescu”Medgidia
 •  “Dezvoltarea psihomotricității prin joc” - Protocol de colaborare cu Grădinița cu program prelungit “Căluțul de Mare”
 • „Alerg 24 h pe nisip pentru Autism Marea Neagră„ – Parteneriat organizare eveniment cu Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin a Persoanelor cu Autism

- “Evaluarea aptitudinilor performanțiale ale sportivilor juniori, din perspectiva competențelor social-emoționale și a sistemului relațional-valoric al acestora” - Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța

 • „Student Antidrog – sport 100%, drog 0%„ - Acord de parteneriat cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța
 • Parteneriat Club Sportiv Pheonix- Clubul Sportiv Pheonix Constanța
 • „Stagiu de practică în centre de asistență socială„ - Protocol de colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța
 • „Stagiu de recuperare în centre specializate„ – Parteneriat practică cu Centrul de Recuparere Medicală Axis
 • Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța
 • Parteneriat de practică cu SC Civica Med SRL
 • Parteneriat de practică cu Ovidius Clinical Hospital
 • „Vreau să joc Baschet„ - Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv FLY OC Constanța
 • Protocol de colaborare încheiat cu Sanatoriul balnear Techirghiol în vederea organizării unor training-uri destinate studenților și cadrelor didactice cu privire la funcționarea și utilizarea de aparatură medicală performantă necesară în recuperare și reeducare motrică.

 

Alte proiecte

Linguasport,(511470-LLP-1-2010-1-DE-KA2-KA2MP), nefinanțat, partener UOC, membru

 

Arhiva

click here for ENGLISH content - RESEARCH

 
PROIECTE PE PLAN LOCAL
(I.S.J., D.S.T.J., PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDEŢEAN ETC.)
 
ANUL 2005
·         Protocol de colaborare bilateral: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Uniunea democrată Turcă din România cu sediul în Constanţa (2005- 2007).
·         Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber, pe ramuri de sport (în derulare până în 2006).
·         Potenţialul biomotric al elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (în derulare până în 2007)- coord. F.E.F.S Constanţa: conf. univ.dr. Gevat Cecilia, prof.univ.dr. Damian Mirela.
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (în derulare până în 2006).
 
ANUL 2006
·         Protocol de colaborare FEFS-CSŞ Nr. 1 (2006-nelimitat).
·         Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Şcoala Generală „Jean Bart”, Constanţa (octombrie 2006 – octombrie 2010).
·         „Sport şi sănătate” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Liceul Teoretic Basarabi (2006 – 2007).
 
ANUL 2007
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (2006 - 2008).
·         „Prietenie vs violenţă” Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Univ. „Ovidius” Constanţa-Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (2007-2008)
·         Protocol de colaborarea FEFS-Grup Şcolar Industrial Construcţii de maşini (2007-2008)
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Co-piilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009)
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. - Primăria Constanţa
 
ANUL 2008
·         Protocol de colaborarea FEFS-Grup Şcolar Industrial Construcţii de maşini (2007-2008).
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (2006 - 2008).
·         „Prietenie vs violenţă” Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Univ. „Ovidius” Constanţa-Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (2007-2008).
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Copiilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009).
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. -Primăria Constanţa.
           
ANUL 2009
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Copiilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009).
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. -Primăria Constanţa.
 
PROIECTE FINANŢATE PE PLAN NAŢIONAL
ANUL 2007
·         Factori de risc în comportamentul doping în raport cu relaţia dintre structura de personalitate şi mediul social al sportivului, Asociaţia Naţională Anti-Doping, membru Cecilia Gevat (2007-2010)
 
PROPUNERI PROIECTE DE CERCETARE
Începând cu anul 2008
·         Integrarea socială  a populaţiei şcolare dezavantajate din România prin programe sportive (PN II-ID-PCE-2008-2) – director, prof. univ. dr. Gevat Cecilia
·         Modalităţi de dozare a efortului fizic la pacienţii cu suferinţe cardiovasculare (PN II-ID-PCE-2008-2) – director, prof. univ. dr. Damian Mirela
·         „Incluziunea socială a etniilor din Constanţa prin intermediul exerciţiului fizic”, Proiect de cercetare POSDRU, cu nr. 27961/2008, director, conf. univ. dr. Larion Alin
·         Managementul resurselor umane- reglemetarea ocupaţiilor şi calificărilor ca finalităţi ale procesului de învăţământ în România
·         Activităţi fizice adaptate la copiii cu sindrom DOWN
·         Exerciţii fizice profilactice pentru prevenirea obezităţii
·         Variaţia temperaturii corpului în timpul antrenamentului sportiv
·         Fitness pentru studenţi
·         Prin mişcare îmi prelungesc viaţa
·         Şi eu pot fi campion!
·         Mărşăluind prin Europa
·         Alergări montane
·         Antidoping-terapia performanţei
·         Terapia prin mişcare acvatică şi înot în recuperarea sportivior cu afecţiuni ale spatelui şi coloanei vertebrale (director, prof. univ. dr. Carmen Ene Voiculescu) (grant tip consorţiu).
 
CONTRACTE DE CERCETARE
 
ANUL 2005 -2006
·         „Modelarea pregătirii fizice specifice în proba de înot din pentatlonul naval în concordanţă cu cerinţele integrării în structurile euroatlantice”, F.E.F.S.-Academia Navală Mircea cel Bătrân (2005-2007)
·         „Sunt independent!” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Şcoala Specială nr. 1, Constanţa şi Fundaţia Estuar, Constanţa (2005 – 2010)
 
ANUL 2007-2008-2009-2010
·         Identificarea unui model de intervenţie prin hidrokinetoterapie în patologia posttraumatică- F.E.F.S. Constanţa-Fundaţia Universitară pentru kinetoterapie Oradea, (2007-2010).
·         Modele de practicare a activităţilor fizice de loisir la nivelul elevilor din ciclul primar aflaţi în vacanţă pe litoralul românesc, F.E.F.S.-D.S.J,  (2007-2010).
 
ANUL 2011-2012
·         Potenţialul biomotric al elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (în derulare 2011-2012) coord. F.E.F.S Constanţa: conf. univ.dr. GEVAT CECILIA, prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA
 
PROIECTE DE CERCETARE INTERNAŢIONALE
 
ANUL 2005-2006-2007-2008
·         MOTORIA...mente; Inter-European project for pluri-annual psychomotor assessment; coord.: prof. univ. dr. Damian Mirela, project duration: years 2004-2009.
·         European Award in Sport and Physical Education – European Degree in Sport and Physical Education; project duration: years 2005-2010, coord.: prof. univ. dr. Damian Mirela.
 
ANUL 2009
·         Formarea cadrelor didactice din învâţământul profesional şi tehnic (IPT) pentru elaborarea de unităţi/module de formare profesională iniţială, prin mobilităţi transnaţionale 2009/2011 partener nr 9 PROIECT nr.63076 în cadrul cererii de propuneri de proiecte: nr.87 „Profesionişti în educaţie şi -formare”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educare şi formare” (membru, prof. univ. dr. Damian Mirela)educaţie şi -formare”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educare şi formare” (membru, prof. univ. dr. Damian Mirela)
·         Implementing a european fitness observatory website 2009-2013 Comisia Europeană, proiect eligibil, nefinanţat  (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin).
 
ANUL 2010
·         Linguasports  (511470-LLP-1-2010-1-DE-KA2-KA2MP) – Comisia Europeană, proiect eligibil, nefinanţat (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin).
·         e-Learning Fitness (511669-2010-LLP-IT-KA3-Ka3MP) – Comisia Europeană, proiect câştigat prin concurs, perioada: 2010-2012, valoare: 666.667 euro (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin)
·         Sport and Cultures in Dialogue (Co funding Agency: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, grant no. 2009-4615/001-001, „Europe for Citizens”, Uniunea Europeană) (membru, conf. univ. dr. Larion Alin).
 
GRANT-URI
 
Naţionale eligibile
·         Dezvoltarea psihomotricităţii la copiii instituţionalizaţi sănătoşi şi cu probleme speciale din centrele de plasament din judeţul Constanţa Grant tip A aprobat şi finanţat de CNCSIS, finalizat 2004, coordonator al lucrării finalizate “Gimnastică şi recuperare la copiii cu probleme speciale”, (120p).
 
Naţionale eligibile nefinanţate
 
ANUL 2005
·         Noi orientări în raţionalizarea structurii şi conţinutului procesului educaţional din activitatea de educaţie fizică şi sport a studenţilor militari în contextul integrării Euro-Atlantice” (director: conf. univ. dr. Ene-Voiculescu Carmen)
 
ANUL 2006
·         Exerciţiul fizic – factor asociat în profilaxia şi tratamentul bolilor cardiovasculare (director: prof univ. dr. Damian Mirela)
·         Valorificarea demersului pedagogic actual românesc în ceea ce priveşte accesul egal la educaţie şi formare prin sport a populaţiei şcolare defavorizate din judeţul Constanţa (director: conf. univ. dr. Gevat Cecilia).