Regulamente

Regulamente

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA - anul universitar 2023-2024

Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene licență şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport, sesiunile iulie / septembrie 2023

Metodologia de ocupare a posturilor didactice pe perioada nedeterminata in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

STANDARDE MINIMALE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT,UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA - începând cu anul universitar 2022-2023, semestrul II

Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență și disertație anul universitar 2021-2022

Ghid de desfasurare a stagiior de practică

Ghid de practica EFS

Ghid de practica KMS

Metodologie cu privire la distribuirea taberelor studentesti

Procedura privind mobilitatea  academica interna si internationala

Procedura privind mobilitatea academica a studentilor

Proceduri proprii ale facultatii, de verificare antiplagiat

REGULAMENTUL UOC PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență și disertație anul universitar 2020-2021

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență / diplomă și disertație în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța

Regulament privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și masterat în Universitatea „Ovidius” din Constanța în sesiunile iulie și septembrie 2021

PROCEDURI PRIVIND CONDIŢIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI SPORTIVE ÎN FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Regulament de desfasurare a orelor de educatie fizica si sport

 Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta si master in Facultatea de Educatie Fizica si Sport in sesiunile Iulie si Septembrie 2019

Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta in Facultatea de Educatie Fizica si Sport - IFR in sesiunile Iulie si Septembrie 2019

Criterii burse 2018-2019

Procedura de acces a studentilor la terenurile de sport in afara orelor de curs 2019

Metodologie selectie Articole ISI

Procedura autoevaluare anuala a performanelor_CD

Procedura evaluare colegiala

Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

Regulament evaluare periodica

Regulament privind acordarea gradatie de merit

PROCEDURI pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

anexa_56 Metodologie evaluare studenti - FEFS

anexa_37 Ghidul studentului 2017-2018

anexa_33 raportCEAC F

Metodologie proceduri perioada determinata

Metodologie sprijinire studenti perfomanti

Procedura concurs personalitate

Proceduri pentru credite

Regulament privind activitatea  profesionala a studentilor

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de licenta si disertatie - in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport incepand cu anul universitar 2017-2018

02.05.2018 | STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA

 

Arhiva

 Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta si master in Facultatea de Educatie Fizica si Sport in sesiunile Iulie si Septembrie 2018

Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta in Facultatea de Educatie Fizica si Sport - IFR in sesiunile Iulie si Septembrie 2018

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA -IFR IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2016

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2016 LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI CUANTUMURILE LOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

METODOLOGIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă şi disertaţie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadul Universităţii „Ovidius” din Constanţa începând cu anul universitar 2015-2016

 

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - asistent universitar - perioada nedeterminata

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - conferentiar si profesor universitar - perioada nedeterminata

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - lector universitar - perioada nedeterminata