Conducere

ECHIPA MANAGERIALĂ 2020-2024

 

 DECAN

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

 

 

 PRODECAN

 

Prof.univ.dr. LARION ALIN

 

 DIRECTOR DEPARTAMENT

EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

 

 

 COORDONATOR I.F.R.

Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

 

CONSILIUL FACULTĂȚII

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Prof.univ.dr. LARION ALIN

Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Conf.univ.dr. POPESCU RĂDUCU

Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

 Conf.univ.dr. MUŞAT GEORGE COSMIN

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Conf.univ.dr. TEODOR DRAGOȘ FLORIN

Conf.univ.dr. GIDU DIANA VICTORIA

Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Lect.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

Lect.univ.dr. DUȚĂ DANIEL

Lect.univ.dr. PETCU DAMIAN

Lect.univ.dr. PETRESCU ANDREI MĂDĂLIN

Lect.univ.dr. VOINEA FLORIN

Asist.univ.dr. ABRAMIUC ALEXANDRU

 

 STUDENŢI

BARĂU ADRIANA OANA

CORBU ANDREEA DIANA

IVAN SEBASTIAN CĂTĂLIN

IACOMI IULIAN

OLAR VLAD MIRCEA

NEDELCU CLAUDIA MARINA

 

 REPREZENTANŢII F.E.F.S ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL
Prof.univ.dr. LARION ALIN
Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

  Student - BARĂU ADRIANA OANA 

 

 COMPONENȚĂ CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

 Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN
 Conf.univ.dr. POPESCU RĂDUCU
 Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA
 Conf.univ.dr. GIDU DIANA VICTORIA

 

 

 

COMPONENŢĂ COMISII FEFS

2021-2022

 

 

1. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE CONTINUĂ 

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri:  Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

               Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Student: CORBU ANDREEA DIANA

 

2. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INFORMATIZARE

Preşedinte: Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Membri: Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

              Conf.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

Student: OLAR VLAD MIRCEA

 

3. COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ

Preşedinte: Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Membri: Conf.univ. dr. TEODOR DRAGOȘ FLORIN

              Lect.univ.dr. DUȚĂ DANIEL

Student: OLAR VLAD MIRCEA

 

4. COMISIA PENTRU RELAŢIA CU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII

Preşedinte: Conf.univ.dr. MUȘAT GEORGE COSMIN

Membri: Conf.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

              Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Student: CORBU ANDREEA DIANA

 

5. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI RELAŢIA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

Preşedinte: Prof.univ.dr. LARION ALIN

Membri: Conf.univ.dr. POPESCU RĂDUCU          

              Lect.univ.dr. PETRESCU ANDREI MĂDĂLIN

Student: IVAN SEBASTIAN CĂTĂLIN     

 

 

 

 

6. COMISIA PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE/ CERCETARE ŞI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CERCETARE

Preşedinte: Prof.univ.dr. LARION ALIN

Membri: Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

               Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Student: IACOMI IULIAN

 

7. COMISIA PENTRU ACORDAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Conf.univ.dr. GIDU DIANA VICTORIA

               Lect.univ.dr. PETCU DAMIAN               

Student: BARĂU ADRIANA OANA

 

 

8. COMISIA PENTRU ECHIVALAREA / RECUNOAȘTEREA DISCIPLINELOR PROMOVATE

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Prof.univ.dr. LARION ALIN

               Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Student: NEDELCU CLAUDIA MARINA

 

 

9. COMISIA CEAC A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri:  Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

                Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

                Prof.efs. SZEMERJAI ANDREI

Student: OLAR VLAD MIRCEA