Conducere

ECHIPA MANAGERIALĂ 2020-2024

 

DECAN

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

 

PRODECAN

Prof.univ.dr. LARION ALIN

Conf.univ.dr. Teodor Dragoș Florin

 

DIRECTOR DEPARTAMENT

EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

 

COORDONATOR I.F.R.

Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

 

CONSILIUL FACULTĂȚII

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

CADRE DIDACTICE

 

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Prof.univ.dr. LARION ALIN

Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Conf.univ.dr. TEODOR DRAGOȘ FLORIN

Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Conf.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

Conf.univ.dr. MUŞAT GEORGE COSMIN

Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

Conf.univ.dr. GIDU DIANA VICTORIA

Lect.univ.dr. DUȚĂ DANIEL

Conf.univ.dr. PETCU DAMIAN

Lect.univ.dr. PETRESCU ANDREI MĂDĂLIN

Lect.univ.dr. VOINEA FLORIN

Asist.univ.dr. ABRAMIUC ALEXANDRU

Asist.univ.dr. CÎRCIUMARU DAN

 

STUDENȚI

 

BONȚESCU SONIA ADELINA

NEDELCU CLAUDIA MARINA

OLAR VLAD MIRCEA

STAN DRAGOȘ ALEXANDRU PETRONEL

URÎTU ALEXANDRA DENISA

VOCHIȚĂ MIHAI ALBERTO

 

REPREZENTANŢII F.E.F.S ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Prof.univ.dr. LARION ALIN

Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Student - BARĂU ADRIANA OANA

 

COMPONENȚĂ CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN
Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

 

 

COMPONENŢĂ COMISII FEFS

 

1. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE CONTINUĂ

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

Student: BONȚESCU SONIA ADELINA

 

2. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INFORMATIZARE

Preşedinte: Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Membri: Prof.univ.dr. LARION ALIN

Lect.univ.dr. DUȚĂ DANIEL

Student: OLAR VLAD MIRCEA

 

3. COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ

Preşedinte: Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Membri: Conf.univ. dr. TEODOR DRAGOȘ FLORIN

Lect.univ.dr. DUȚĂ DANIEL

Student: STAN DRAGOȘ ALEXANDRU PETRONEL

 

4. COMISIA PENTRU RELAŢIA CU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII

Preşedinte: Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Membri: Conf.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

Conf.univ.dr. MUȘAT GEORGE COSMIN

Student: URÎTU ALEXANDRA DENISA

 

5. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, ASIGURAREA

CALITĂŢII ŞI RELAŢIA CU

MEDIUL ECONOMIC ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

Preşedinte: Conf.univ.dr. TEODOR DRAGOȘ

Membri: Conf.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN DORIN

Lect.univ.dr. VOINEA FLORIN

Student: STAN DRAGOȘ ALEXANDRU PETRONEL

 

6. COMISIA PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE/ CERCETARE ŞI DE

OCUPARE A

POSTURILOR DIDACTICE/ CERCETARE

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Student: VOCHIȚĂ MIHAI ALBERTO

 

7. COMISIA PENTRU ACORDAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Conf.univ.dr. GIDU DIANA VICTORIA

Conf.univ.dr. PETCU DAMIAN

Student: NEDELCU CLAUDIA MARINA

 

8. COMISIA PENTRU ECHIVALAREA / RECUNOAȘTEREA DISCIPLINELOR

PROMOVATE

Preşedinte: Prof.univ.dr. LARION ALIN

Membri: Conf.univ.dr. CAZAN FLORIN

Conf.univ. dr. TEODOR DRAGOȘ FLORIN

Student: NEDELCU CLAUDIA MARINA

 

9. COMISIA CEAC A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Membri: Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Conf.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA

Prof.efs.dr. NICA ELVIRA

Student: OLAR VLAD MIRCEA