PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie

Stimaţi studenţi,

 

          În perioada august-decembrie 2015 se va desfăşura Proiectul ”PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului:„PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”

Contract POSDRU/189/2.1/G/156834

Beneficiar: Universitatea “Ovidius” din Constanţa

 

          Un număr de 160 de studenți și masteranzi la specialitatea Kinetoterapie vor efectua stagii de practică și vor fi consiliați în vederea construirii carierei în cadrul proiectului ”PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”.

          Proiectul, cu o valoare de aproximativ 1,6 milioane lei, va fi derulat pe o perioadă de 5 luni (august – decembrie 2015), are ca obiectiv principal facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 160 de studenţi și masteranzi la specializarea Kinetoterapie şi reprezintă o oportunitate pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi ai Facultăţii de Medicină care beneficiază de experienţa recunoscută a cadrelor didactice şi a specialiştilor în recuperare şi consiliere din Universitatea „Ovidius” şi din bazele de tratament şi recuperare (Techirghiol, Mangalia şi Ovidius Clinical Hospital),prin oferirea de servicii interactive de informare, orientare, consiliere şi de stagii de pregătire practică, în vederea dezvoltării carierei profesionale.

 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă - studenţi specializarea Kinetoterapie și motricitate specială si Balneofiziokinetoterapie şi recuperare din cadrul Universității Ovidius din Constanța pentru realizarea stagiului de pregătire practică în cadrul proiectului „ PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”