CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST PE PERIOADA NEDETERMINATĂ

FEFS scoate la concurs un post de conferențiar universitar pentru disciplinele: Teoria activităților motrice, Metodica jocurilor sportive-fotbal III, Aprofundare într-o ramură sportivă – Jocuri sportive, Teoria și practica în sporturile de iarnă – schi, Teoria antrenamentului sportiv.

Informații suplimentare pe site-ul   http://www.univ-ovidius.ro/uoc/concursuri-angajare/pe-perioada-nedeterminata