Anunt Covid-19

ANUNȚ!

     Pe perioada stării de urgență generată de pandemia de COVID-19, în Universitatea „Ovidius” din Constanța se suspendă activitatea didactică directă (interacțiunea „față în față”), toate activitățile didactice prevăzute în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 transferându-se în mediile virtuale. Încercăm să prioritizăm în cea mai bună măsură contactul cu studenții și, pentru ca acest lucru să fie bine făcut am întreprins toate demersurile să stabilim legătura și prin alte medii digitale online/rețele/grupuri precum Google Classroom, Zoom, Webex, Skype, Discord etc.Începând cu 23 martie 2020 ne vedem cu studenții online și pe platforma Cisco Webex Meetings.  Studenții pot accesa cursuri și de pe platforma ACADEMIS, la adresa https://e-learning.univ-ovidius.ro/ (parolele pot fi obținute de la îndrumătorii de an).De asemenea, cursurile online se vor susține în concordanță cu orarul afișat la avizier cât și pe site-ul FEFS (http://fefs.univ-ovidius.ro/studenti/orar), excepție făcând cazurile când nu se poate respecta orarul, orele se vor ține în aceeași zi dar la o altă oră în acord cu studenții.Studenții, prin șefii de specializări coordonați de îndrumătorul de an, iau legătura cu fiecare cadru didactic în parte pentru a stabili modul de susținere a activităților didactice (platforme online).Participarea la activitățile didactice în mediile virtuale se va face în principal de la domiciliu, iar,  dacă nu este posibil,  dintr-un spațiu care să respecte măsurile corespunzătoare de securitate.Pentru desfășurarea activităților didactice se recomandă utilizarea unui calculator/laptop, cu bună conexiune la internet, microfon și, eventual, webcam.
     Studenții au obligația să frecventeze toate activitățile online (cursuri, seminarii, activități tutoriale, laboratoare, proiecte, lucrări practice etc.) prevăzute cu frecvența obligatorie în regulamentele facultăților, stabilite de departamente și aprobate de consiliile facultăților din UOC.