Acte necesare

Iulie 2019

 

Actele necesare înscrierii candidaților sunt cele prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în Universitatea „Ovidius” din Constanța în sesiunile iulie şi  septembrie 2019.

 

 

             La FEFS este obligatorie adeverința medicală, eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul şi programul de studiu la care candidează și va avea viza "Cabinetului de medicină sportivă", cu menţiunea "apt pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport".