Acte necesare

Septembrie2019

ADMITERE 2019 – STUDII DE LICENTA

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

 

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă în original;

- foaie matricolă;

- copie simplă după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- analize: sânge (VDRL) și plămâni;

- adeverinţă de la medicul de familie, cu parafa medicului sportiv (Cabinetul de medicină sportivă – Policlinica 2)

- 100 lei taxa de înscriere (se plătește la casierie în Campus)

Înscrierile se fac în perioada 5-9 septembrie, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, program: luni-vineri, orele 9-16, sambata-duminica 9-12.

 

ADMITERE 2019 – STUDII DE MASTERAT

 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

 

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de licență în original sau adeverinţă de licență în original;

- foaie matricolă;

- copie simplă după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- adeverinţă de la medicul de familie

- 100 lei taxa de înscriere (se plătește la casierie în Campus)

Înscrierile se fac în perioada 5-11 septembrie, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, program: luni-vineri, orele 9-16, sambata-duminica 9-12.

 

 

 

Iulie 2019

 

Actele necesare înscrierii candidaților sunt cele prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în Universitatea „Ovidius” din Constanța în sesiunile iulie şi  septembrie 2019.

 

 

             La FEFS este obligatorie adeverința medicală, eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul şi programul de studiu la care candidează și va avea viza "Cabinetului de medicină sportivă", cu menţiunea "apt pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport".