Criterii de admitere

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Concursul de admitere la FEFS Constanța are următorul conținut:

 • Proba eliminatorie– traseu aplicativ -
 • Proba I– la alegere între ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)
 • Proba II- un joc sportiv la alegere dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI – fete

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL – băieţi

 

 • CRITERIILE DE SELECȚIE SPECIFICE - pentru admiterea la programele de studii de licență:

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

            SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

      (1)Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, în perioada studiilor liceale, performanţe sportive recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale în domeniul în care se înscrie la concursul de admitere sau la una dintre disciplinele probelor de concurs. Listele candidaților eligibili sunt preluate de la M.E.N. și înaintate de către comisia centrală de admitere către comisiile tehnice de admitere ale facultăților.

     (2)Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi naţionale.

     (3)Pentru candidaţii prevăzuţi la aliniatul (1), dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoareale performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate, în original sau copie legalizată (dacă urmează două programe de studiu).

     (4)Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • ocupanţii locurilor I – VI  la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale (seniori, tineret, juniori) şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori); candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat;

      (5)Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri cu taxă, candidații care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • locului I la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori);
 • ocupanţii locurilor I-III la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă;
 • componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori);
 • ocupanții locurilor II-III, la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, junior);

      (6)FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actul official şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.

 

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

    Admiterea se face pe baza de concurs. Concursul este format din două probe:

 • Proba I – nota obținută la evaluarea eseului (50%)
 • Proba II - nota obținută la examenul de licenţă (50%)

 

 

Notă: conținutul probelor de admitere este prezentat în metodologia de admitere