Proiecte

„PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

 

Titlul proiectului:„PROKINETO – Program de consiliere și dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialiști în kinetoterapie”

 

Contract POSDRU/189/2.1/G/156834

Beneficiar: Universitatea “Ovidius”Constanta