Conducere

ECHIPA MANAGERIALĂ

2016-2020

 

DECAN

Prof.univ.dr.hab. DAMIAN MIRELA

 

PRODECAN

Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN

 

DIRECTOR DEPARTAMENT

EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

 

COORDONATOR I.F.R.

Lect.univ.dr. NEGREA VALENTIN

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA

Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN

Prof.univ.dr. DOCU AXELERAD DANIEL

Prof.univ.dr . LARION  ALIN

 Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN

Conf.univ.dr. MUŞAT GEORGE

Lect.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN

Lect.univ.dr. NEGREA VALENTIN

 

STUDENŢI

 

NEDELCU CRISTIAN

POP GABRIELA-RAMONA

DOBRE ALEXANDRA

COCUZ CRISTIAN

 

 REPREZENTANŢII F.E.F.S ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL

Prof.univ.dr. LARION  ALIN

 

 

COMPONENŢĂ COMISII
 
 
1. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE CONTINUĂ 
 
Preşedinte: Prof.univ.dr.hab. DAMIAN MIRELA 
Membri: Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN 
 Prof.univ.dr. MELENCO IONEL
Student: NEDELCU CRISTIAN
 
 
2. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INFORMATIZARE
 
Preşedinte: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Membri: Prof.univ.dr. LARION  ALIN 
 Prof.univ.dr. DOCU DANIEL
Student: COCUZ CRISTIAN
 
 
3. COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ
 
Preşedinte: Prof.univ.dr.  ENE-VOICULESCU CARMEN
Membri: Lect. univ. dr. GEORGESCU ADRIAN
Conf. univ. dr. POPA CRISTIAN
Student: POP GABRIELA-RAMONA
 
 
4. COMISIA PENTRU RELAŢIA CU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII
 
Preşedinte: Prof. univ. dr. RIZESCU CONSTANTIN
Membri: Conf. univ. dr. POPA CRISTIAN
  Conf. univ. dr. MUȘAT GEORGE
Student: DOBRE ALEXANDRA
 
 
 
5. COMISIA PENTRU STRATEGIA ŞI DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI RELAŢIA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI COMUNITATEA LOCALĂ
 
Preşedinte: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Membri: Prof.univ.dr. LARION  ALIN
 Conf.univ.dr. POPA CRISTIAN
Student: NEDELCU CRISTIAN
 
 
6. COMISIA PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE/CERCETARE ŞI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CERCETARE
 
Preşedinte:  Prof.univ.dr.hab. DAMIAN MIRELA
Membri: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
 Prof.univ.dr. LARION ALIN
Student: COCUZ CRISTIAN
 
 
 
7. COMISIA PENTRU ACORDAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE
 
Preşedinte: Prof. univ.dr.hab. DAMIAN MIRELA
Membri: Prof. univ. dr.  RIZESCU CONSTANTIN
Prof. univ. dr.  DOCU DANIEL
Student: POP GABRIELA-RAMONA