Regulamente

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2016

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2016 LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI CUANTUMURILE LOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

METODOLOGIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă şi disertaţie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadul Universităţii „Ovidius” din Constanţa începând cu anul universitar 2015-2016