Regulamente

PROCEDURI PRIVIND CONDIŢIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI SPORTIVE ÎN FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Regulament de desfasurare a orelor de educatie fizica si sport

 Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta si master in Facultatea de Educatie Fizica si Sport in sesiunile Iulie si Septembrie 2019

Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta in Facultatea de Educatie Fizica si Sport - IFR in sesiunile Iulie si Septembrie 2019

Criterii burse 2018-2019

Procedura de acces a studentilor la terenurile de sport in afara orelor de curs 2019

Metodologie selectie Articole ISI

Procedura autoevaluare anuala a performanelor_CD

Procedura evaluare colegiala

Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

Regulament evaluare periodica

Regulament privind acordarea gradatie de merit

PROCEDURI pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

anexa_56 Metodologie evaluare studenti - FEFS

anexa_37 Ghidul studentului 2017-2018

anexa_33 raportCEAC F

Metodologie proceduri perioada determinata

Metodologie sprijinire studenti perfomanti

Procedura concurs personalitate

Proceduri pentru credite

Regulament privind activitatea  profesionala a studentilor

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de licenta si disertatie - in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport incepand cu anul universitar 2017-2018

02.05.2018 | STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA

Arhiva

 Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta si master in Facultatea de Educatie Fizica si Sport in sesiunile Iulie si Septembrie 2018

Metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea Consursului de Admitere la studii universitare de licenta in Facultatea de Educatie Fizica si Sport - IFR in sesiunile Iulie si Septembrie 2018

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA -IFR IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2016

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2016 LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI CUANTUMURILE LOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

METODOLOGIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă şi disertaţie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadul Universităţii „Ovidius” din Constanţa începând cu anul universitar 2015-2016

 

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - asistent universitar - perioada nedeterminata

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - conferentiar si profesor universitar - perioada nedeterminata

Proceduri de concurs - pentru ocuparea posturilor didactice - lector universitar - perioada nedeterminata