Istoric

           În cadrul Institutului Pedagogic Constanţa începând cu anul 1970 s-a înfiinţat Specializarea Educaţie Fizică şi Sport, care a funcţionat în cadrul  Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii până în anul 1983, când a fost desfiinţată o dată cu toate secţiile de educaţie  fizică şi sport din ţară.

            În perioada 1970-1983, cursurile specializării cu o durată de 3 ani sunt absolvite de zece promoţii, în momentul de faţă profesori de educaţie fizică şi sport care îşi desfăşoară activitatea, în principal, în zona Dobrogei.

Din anul 1990, odată cu înfiinţarea Universităţii „Ovidius” Constanţa, în baza Hotărârii Guvernului României privind transformarea unor Instituţii de Învăţământ Superior în Universităţi, se reînfiinţează şi secţia de  Educaţie Fizică şi Sport cu durata de 4 ani în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi obţine acreditarea definitivă, în baza Hotărârii de Guvern nr. 524/1999.

  • În anul universitar 2002-2003, prin desprinderea de  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, se înfiinţează Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu specializarea Educaţie Fizică şi Sport în baza Hotărârârii de Guvern nr. 410/2002  şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 675/11.10.2002.
  • Din anul 2001, se înfiinţează şi cursurile cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul specializării Educaţie Fizică şi Sport.
  • Începând cu anul universitar 2007-2008, se înfiinţează specializarea „Kinetoterapie şi motricitate specială” forma de învăţământ zi, cursuri de 3 ani, care primeşte autorizaţie de funcţionare conform Extrasului din procesul verbal a raportului de evaluare al Comisiei şi Fişelor de evaluare, înregistrate la A.R.A.C.I.S. cu nr. 96 din 20.04.2007.
  • Începând cu anul universitar 2004-2005, este autorizat să funcţioneze masteratul  „Managementul bazelor de recuperare şi tratament şi al activităţilor fizice în turism” - Autorizaţia MEC nr. 28730 din 05.04.2004, care-şi încheie activitatea în 2010.
  • Facultatea de Educaţie şi Sport Constanţa a fost evaluată (periodic) în mai 2003 şi 2008, primind aviz favorabil de fiecare dată.
  • În anul 2005, odată cu ralierea la Procesul de la Bolognia se trece în cadrul licenţei la cursuri structurate pe 3 ani.
  • Din anul 2008, se înfiinţează două masterate cu durata de 2 ani, cursuri de zi: Educaţie Fizică şi Sport Şcolar şi Performanţă în Sport.
  • De la înfiinţare, din anul 2002 până în anul 2011, facultatea este structurată pe două catedre: Catedra Educaţie Fizică şi Sport - Profil şi Catedra Educaţie Fizică şi Sport - Alte Facultăţi.
  • În perioada octombrie 2011 – martie 2012, conform Legii nr. 1/2011, facultatea se structurează pe 2 departamente: Departamentul Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie şi Departamentul Activităţi Sportive Universitare.
  • Din martie 2012, structura se modifică astfel că facultatea funcţionează cu un singur departament: Departamentul Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie.

 

De-a lungul timpului,  contribuţii esenţiale au avut antrenorii şi managerii: Ilie Dascălu, Aihan Omer, Lucian Râşniţă, Cornel Damian, Petre Buduru, Mirela Szemerjai, Nicolae Forminte, Mircea Roman, Mirela Damian, Ion Adrian, Radu Popescu, Stelian Haşoti, Viorel Filimon, Cecilia Gevat şi ei absolvenţii facultăţii.

Nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional: Ion Draica, Memet Ender (lupte), Ilie Floroiu, Paul Copu, Daniel Cojocaru, Alin Larion, Filip Nicoleta, Diaconu Cristina, Beatrice Cristine Spătaru, Bujin Cristina, Rapotan Andreea,Toma Cristina, AnamariaGreceanu(atletism), Răzvan Florea (înot),  Francisc Vaştag, Nistor Vasile, Bodilcu Ionuţ(box), Cristina Marin, Mihaela Pohoaţă,Anca Claudia Surdu,  Porime TolanPetru (gimnastică aerobică), Daniela Mărănduca, Daniela Sofronie, Munteanu Andreea, Cătălina Ponor, Oana Zbenghea(gimnastică artistică), Alina Voinea, Antoanela Frîncu, (gimnastică ritmică) Ionela Gâlcă, Simona Strungaru, Văduva Ramona(handbal),  Marius Stavrositu, Laurenţiu Toma, Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Silviu Băiceanu, Florin Nicolae, Enis Murtaza, Pavel Geotoiu (handbal), Emilia Ciosu, Adriana Năstase, Maria Bogoslav Antoanela Manac, Andrei Filimon, Iulia Necula, ElizabetaSamara, Mămăligă Valentina(tenis de masă), Horia Tecău, Moraru Gabriel(tenis de câmp), Alexandru Micu (yachting), , Dobre Gabriel, Damian Cosmin, Florea Ionuţ, Stoica Dumitru Mimi, Gîndac Iulian, Lupu Robert, Gherman Marius, Şotîrcă Marian, Resmeriţă Ciprian (futsal), Cătălin Nicolae, Daniel Carpo,Cătănoiu George Ionuţ, Cătălin-Andrei Graur, Lazăr Filip Emanuel, Enache Florin Constantin Stanca Răzvan(rugby).

 

 

ECHIPA MANAGERIALĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI
 
1962-1971
Şef catedră: lect. Ion CIULIANU (pentru facultăţile fără profil sportiv)
 
1971-1972
Şef catedră: lect. Ion CIULIANU (secţia Educaţie Fizică şi Sport)
 
1971-1983
Şef catedră: conf. Victor ALBU (secţie Educaţie Fizică şi Sport)
 
1983-1990
Şef catedră: lect. Ion CIULIANU (pentru facultăţile fără profil sportiv)
 
1990-2000
Şef catedră:  prof. univ. dr. Victor ALBU (în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole – specializarea: Educaţie Fizică şi Sport)
 
2000-2002
Şef catedră: conf.univ. George STĂNCULESCU (în cadrul Facultăţii de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea Educaţie Fizică şi Sport)
 
2002-2004
Decan: prof. univ. dr. George STĂNCULESCU
Şefi catedră: conf. univ.dr. Mirela DAMIAN
şef lucr. drd. Constantin RIZESCU
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Carmen ENE-VOICULESCU
 
2004-2008
Decan: prof. univ. dr. George STĂNCULESCU
Şefi catedră: Prof.  univ. dr. Mirela DAMIAN
Prof.  univ. dr.Cecilia GEVAT
Secretar ştiinţific: Prof.  univ. dr. Carmen ENE-VOICULESCU
Administrator şef: şef lucr. drd. Constantin RIZESCU
 
 
2008-2012
Decan: prof. univ.dr. George STĂNCULESCU
Prodecan: prof.univ.dr. Mirela DAMIAN
Secretar ştiinţific:  prof.univ.dr. Cecilia GEVAT ISMET
Şefi catedră: prof.univ.dr. Carmen ENE-VOICULESCU
Catedra de Educaţie Fizică şi Sport- Alte Facultăţi
 conf.univ.dr. Ionel MELENCO
Catedra de Educaţie Fizică şi Sport- Profil
 
2012-2014
Decan: Prof.univ.dr. George STĂNCULESCU
Prodecan: Prof.univ.dr. Mirela DAMIAN
Director departament: Conf.univ.dr. Ionel MELENCO
Coordonator I.F.R.: Conf.univ.dr. Alin LARION
 
2014-2020
Decan: Prof.univ.dr.hab. Mirela DAMIAN 
Prodecan: Prof.univ.dr. Constantin RIZESCU 
Director departament: Prof.univ.dr. Ionel MELENCO 
Coordonator I.F.R.: Lect.univ.dr. Valentin Negrea 

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE