Oferta Educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2016-2017

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Educație fizică și sport

Programe de studii:

Ø  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 70 locuri

                                                  - IFR (CT)      -  50 locuri

Ø  SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 50 locuri

 

Domeniul: Kinetoterapie

Programul de studii:

Ø  KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 40 locuri

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I-VIII la Jocurile Olimpice, I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

 

Programe de studii universitare de masterat

 

DOMENIUL:  Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Programe de studii:

·         EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

·         PERFORMANŢĂ ÎN SPORT – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

·         KINETOTERAPIE, RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă         – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)