Oferta Educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2017-2018

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  
- Locuri bugetate – 20, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 48
- CPV  - 2
TOTAL - 70
 
Programul de studii: Sport și performanță motrică 
- Locuri bugetate – 19
- Locuri cu taxă –29
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 
- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 30
- CPV  - 0
TOTAL - 40
 
Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  
- Locuri cu taxă – 50
TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I-VIII la Jocurile Olimpice, I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Programul de studii: Educație fizică și sport școlar 
- Locuri bugetate – 16
- Locuri cu taxă –32
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Performanță în sport 
- Locuri bugetate – 20
- Locuri cu taxă –28
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
- Locuri bugetate – 12
- Locuri cu taxă –36
- CPV  - 2
TOTAL - 50

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă         – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)