Oferta Educațională

2019 septembire 

LOCURI SCOASE LA CONCURS PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Locuri cu taxă – 4

CPV - 2

Români de pretutindeni -2

 

 

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

Locuri cu taxă – 1

CPV - 2

 

 

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Locuri cu taxă – 2

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ – I.F.R.

Locuri cu taxă – 22

 

 

 

 

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ȘCOLAR

Locuri cu taxă – 21

CPV - 2

 

 

PERFORMANȚĂ ÎN SPORT

Locuri cu taxă – 26

CPV - 2

 

 

KINETOTERAPIE, RECUPERARE ȘI REEDUCARE MOTRICĂ

Locuri cu taxă – 18

 

 

 

 

 

 

 

2019

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2019-2020

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ – Locuri bugetate – 21, din care: rromi – 1, absolvent liceu rural – 1, român fără taxă pentru formarea cadrelor didactice - 2

 • Locuri cu taxă – 45
 • CPV - 2
 • Români de pretutindni -2

TOTAL - 70

 

 

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ – Locuri bugetate – 19

 • Locuri cu taxă – 29
 • CPV - 2

TOTAL – 50

 

 

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ – Locuri bugetate – 10, din care: absolvent liceu rural - 1

 • Locuri cu taxă – 50

TOTAL – 60

 

 

 

 • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ – I.F.R.- Locuri cu taxă – 50

TOTAL 50

 

 

 

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ

 

Concursul de admitere la FEFS Constanța are următorul conținut:

 • Proba eliminatorie– traseu aplicativ

 • Proba I– la alegere între ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

 • Proba II- un joc sportiv la alegere dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI – fete

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL – băieţi

 

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

 

Criteriile de departajare

 

În caz de egalitate a mediei generale de admitere se apelează la criteriile de departajare specifice, în următoarea ordine:

                              1.      Nota obtinuta la proba 1

                              2.      Nota obtinuta la proba 2

                              3.      Media de bacalaureat

                              4.      Timpul realizat la proba eliminatorie (transformat în notă)

                              5.      Media general a anilor de studii liceale

 

 

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ȘCOLAR - Locuri bugetate – 17

 • Locuri cu taxă –31

 • CPV - 2

TOTAL - 50

 • PERFORMANȚĂ ÎN SPORT - Locuri bugetate – 20

 • Locuri cu taxă –28

 • CPV - 2

TOTAL - 50

 • KINETOTERAPIE, RECUPERARE ȘI REEDUCARE MOTRICĂ - Locuri bugetate – 13

 • Locuri cu taxă –36

 • CPV -

 • Români de pretutindni - 1

TOTAL – 50

 

    Admiterea se face pe baza de concurs. Concursul este format din două probe:

 • Proba I – nota obținută la evaluarea eseului (50%)

 • Proba II - nota obținută la examenul de licenţă (50%)

 

 

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

În caz de egalitate a notei de admitere la studii universitare de masterat se apelează în ordine la următoarele criterii:

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

 2. Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

 3. Media anilor studiilor de licență

 4. Nota obținută la criteriul Calitatea expunerii temei, din fișa de evaluare a eseului de admitere