Activitate științifică

click here for ENGLISH content - RESEARCH

 
PROIECTE PE PLAN LOCAL
(I.S.J., D.S.T.J., PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDEŢEAN ETC.)
 
ANUL 2005
·         Protocol de colaborare bilateral: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Uniunea democrată Turcă din România cu sediul în Constanţa (2005- 2007).
·         Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber, pe ramuri de sport (în derulare până în 2006).
·         Potenţialul biomotric al elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (în derulare până în 2007)- coord. F.E.F.S Constanţa: conf. univ.dr. Gevat Cecilia, prof.univ.dr. Damian Mirela.
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (în derulare până în 2006).
 
ANUL 2006
·         Protocol de colaborare FEFS-CSŞ Nr. 1 (2006-nelimitat).
·         Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Şcoala Generală „Jean Bart”, Constanţa (octombrie 2006 – octombrie 2010).
·         „Sport şi sănătate” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Liceul Teoretic Basarabi (2006 – 2007).
 
ANUL 2007
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (2006 - 2008).
·         „Prietenie vs violenţă” Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Univ. „Ovidius” Constanţa-Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (2007-2008)
·         Protocol de colaborarea FEFS-Grup Şcolar Industrial Construcţii de maşini (2007-2008)
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Co-piilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009)
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. - Primăria Constanţa
 
ANUL 2008
·         Protocol de colaborarea FEFS-Grup Şcolar Industrial Construcţii de maşini (2007-2008).
·         Modele de pregătire fizică generală şi specifică, pe ramuri de sport (2006 - 2008).
·         „Prietenie vs violenţă” Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Univ. „Ovidius” Constanţa-Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (2007-2008).
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Copiilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009).
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. -Primăria Constanţa.
           
ANUL 2009
·         Protocol de colaborare F.E.F.S.-Consiliul Judeţean-D.S.J. - Univ. A. Şaguna, Palatul Copiilor, C.S. WinGym-S.N.Crucea Roşie (2007-2009).
·         Protocol de colaborare „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber a persoanelor de vârsta a III-a” (2007-2009), F.E.F.S. -Primăria Constanţa.
 
PROIECTE FINANŢATE PE PLAN NAŢIONAL
ANUL 2007
·         Factori de risc în comportamentul doping în raport cu relaţia dintre structura de personalitate şi mediul social al sportivului, Asociaţia Naţională Anti-Doping, membru Cecilia Gevat (2007-2010)
 
PROPUNERI PROIECTE DE CERCETARE
Începând cu anul 2008
·         Integrarea socială  a populaţiei şcolare dezavantajate din România prin programe sportive (PN II-ID-PCE-2008-2) – director, prof. univ. dr. Gevat Cecilia
·         Modalităţi de dozare a efortului fizic la pacienţii cu suferinţe cardiovasculare (PN II-ID-PCE-2008-2) – director, prof. univ. dr. Damian Mirela
·         „Incluziunea socială a etniilor din Constanţa prin intermediul exerciţiului fizic”, Proiect de cercetare POSDRU, cu nr. 27961/2008, director, conf. univ. dr. Larion Alin
·         Managementul resurselor umane- reglemetarea ocupaţiilor şi calificărilor ca finalităţi ale procesului de învăţământ în România
·         Activităţi fizice adaptate la copiii cu sindrom DOWN
·         Exerciţii fizice profilactice pentru prevenirea obezităţii
·         Variaţia temperaturii corpului în timpul antrenamentului sportiv
·         Fitness pentru studenţi
·         Prin mişcare îmi prelungesc viaţa
·         Şi eu pot fi campion!
·         Mărşăluind prin Europa
·         Alergări montane
·         Antidoping-terapia performanţei
·         Terapia prin mişcare acvatică şi înot în recuperarea sportivior cu afecţiuni ale spatelui şi coloanei vertebrale (director, prof. univ. dr. Carmen Ene Voiculescu) (grant tip consorţiu).
 
CONTRACTE DE CERCETARE
 
ANUL 2005 -2006
·         „Modelarea pregătirii fizice specifice în proba de înot din pentatlonul naval în concordanţă cu cerinţele integrării în structurile euroatlantice”, F.E.F.S.-Academia Navală Mircea cel Bătrân (2005-2007)
·         „Sunt independent!” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Ovidius” Constanţa – Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Şcoala Specială nr. 1, Constanţa şi Fundaţia Estuar, Constanţa (2005 – 2010)
 
ANUL 2007-2008-2009-2010
·         Identificarea unui model de intervenţie prin hidrokinetoterapie în patologia posttraumatică- F.E.F.S. Constanţa-Fundaţia Universitară pentru kinetoterapie Oradea, (2007-2010).
·         Modele de practicare a activităţilor fizice de loisir la nivelul elevilor din ciclul primar aflaţi în vacanţă pe litoralul românesc, F.E.F.S.-D.S.J,  (2007-2010).
 
ANUL 2011-2012
·         Potenţialul biomotric al elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (în derulare 2011-2012) coord. F.E.F.S Constanţa: conf. univ.dr. GEVAT CECILIA, prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA
 
PROIECTE DE CERCETARE INTERNAŢIONALE
 
ANUL 2005-2006-2007-2008
·         MOTORIA...mente; Inter-European project for pluri-annual psychomotor assessment; coord.: prof. univ. dr. Damian Mirela, project duration: years 2004-2009.
·         European Award in Sport and Physical Education – European Degree in Sport and Physical Education; project duration: years 2005-2010, coord.: prof. univ. dr. Damian Mirela.
 
ANUL 2009
·         Formarea cadrelor didactice din învâţământul profesional şi tehnic (IPT) pentru elaborarea de unităţi/module de formare profesională iniţială, prin mobilităţi transnaţionale 2009/2011 partener nr 9 PROIECT nr.63076 în cadrul cererii de propuneri de proiecte: nr.87 „Profesionişti în educaţie şi -formare”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educare şi formare” (membru, prof. univ. dr. Damian Mirela)educaţie şi -formare”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educare şi formare” (membru, prof. univ. dr. Damian Mirela)
·         Implementing a european fitness observatory website 2009-2013 Comisia Europeană, proiect eligibil, nefinanţat  (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin).
 
ANUL 2010
·         Linguasports  (511470-LLP-1-2010-1-DE-KA2-KA2MP) – Comisia Europeană, proiect eligibil, nefinanţat (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin).
·         e-Learning Fitness (511669-2010-LLP-IT-KA3-Ka3MP) – Comisia Europeană, proiect câştigat prin concurs, perioada: 2010-2012, valoare: 666.667 euro (membri: prof. univ. dr. Stănculescu George, prof. univ. dr. Damian Mirela, prof. univ. dr. Gevat Cecilia, conf. univ. dr. Larion Alin)
·         Sport and Cultures in Dialogue (Co funding Agency: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, grant no. 2009-4615/001-001, „Europe for Citizens”, Uniunea Europeană) (membru, conf. univ. dr. Larion Alin).
 
GRANT-URI
 
Naţionale eligibile
·         Dezvoltarea psihomotricităţii la copiii instituţionalizaţi sănătoşi şi cu probleme speciale din centrele de plasament din judeţul Constanţa Grant tip A aprobat şi finanţat de CNCSIS, finalizat 2004, coordonator al lucrării finalizate “Gimnastică şi recuperare la copiii cu probleme speciale”, (120p).
 
Naţionale eligibile nefinanţate
 
ANUL 2005
·         Noi orientări în raţionalizarea structurii şi conţinutului procesului educaţional din activitatea de educaţie fizică şi sport a studenţilor militari în contextul integrării Euro-Atlantice” (director: conf. univ. dr. Ene-Voiculescu Carmen)
 
ANUL 2006
·         Exerciţiul fizic – factor asociat în profilaxia şi tratamentul bolilor cardiovasculare (director: prof univ. dr. Damian Mirela)
·         Valorificarea demersului pedagogic actual românesc în ceea ce priveşte accesul egal la educaţie şi formare prin sport a populaţiei şcolare defavorizate din judeţul Constanţa (director: conf. univ. dr. Gevat Cecilia).