Calendar Admitere

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

04-10 septembrie – Perioada de înscriere

10 septembrie – Afișarea listei de verificare

11-12 septembrie – Susținerea probelor de concurs

13 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

14-15 septembrie – Înmatriculări

15 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

01-20 septembrie – Perioada de înscriere

21 septembrie  – Evaluare eseu și afișare rezultate provizorii

22 septembrie – Conestații / rezolvare contestații / afișare rezultate

23, 24, 25, 26 septembrie – Înmatriculări

27 septembrie - Afișarea rezultatelor finale

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE IULIE 2017

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie

·         10 – 23  iulie               -Perioada de înscriere

·         23 iulie                        -Afișarea listei de verificare

·         24 - 26 iulie                 -Susţinerea probelor de concurs

·         27 iulie                        -Afişarea listelor provizorii

·         28 iulie                        - Afișarea listelor definitive

·         28 iulie – 03 august – Înmatriculări

·         04 august                    -Afişarea listelor finale, cu candidați declarați admiși și înmatriculați. 

 

PROGRAM DE PREGATIRE ADMITERE 2017

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SESIUNEA IULIE 2017

 

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie

·         04 - 10 septembrie     -Perioada de înscriere

·         10 septembrie            -Afișarea listei de verificare

·         11 - 12 septembrie     -Susţinerea probelor de concurs

·         13 septembrie            -Afişarea listelor provizorii

·         14 septembrie            - Afișarea listelor definitive

·         14 – 15 septembrie   – Înmatriculări

·         15 septembrie            -Afişarea listelor finale, cu candidați declarați admiși și înmatriculați. 

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

Concursul de admitere la studii universitare de masterat se va desfăşura conform metodologiei proprii FEFS Constanța.

Înscrierilese fac la sediul facultăţii în perioadele 10 – 27 iulie şi 05 – 10 septembrie 2017. La concurs se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Graficul de desfăşurare a concursului

·         10 septembrie 2017 – Afișarea listelor pentru verificare

·         11 septembrie 2017 -  Desfășurarea probelor de concurs

·         12 septembrie 2017 – Afișarea listelor provizorii

·         12 septembrie 2017 - Depunerecontestaţii

·         13 septembrie 2017 – Rezolvarecontestaţii şi afişarea listelor definitive.

·         13 - 15 septembrie 2017 – Înmatriculări

·         15 septembrie 2017 - Afişarea listelor finale, cu candidați declarați admiși și înmatriculați.